Category Archives: Uncategorized

Yüksek Tüketimli Aboneleri Bilgilendirme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

         Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21.10.2021 tarihli toplantısında; Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan tüketim miktarına ve Kurulca belirlenen katsayıya ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına,

         karar verilmiştir.

         MADDE 1- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin...

Devamı

YÜKSEK TÜKETİM ABONELERİ BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında ilk defa 2018 yılında yıllık elektrik tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri olan tüketiciler yüksek tüketimli olarak kapsama girecek şekilde limit belirlenmiştir.

8135 sayılı Kurul Kararı ile 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüksek tüketimli tüketici limiti Mesken abone...

Devamı