Yüksek Tüketimli Aboneleri Bilgilendirme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

         Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21.10.2021 tarihli toplantısında; Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan tüketim miktarına ve Kurulca belirlenen katsayıya ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına,

         karar verilmiştir.

         MADDE 1- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 2022 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/yıl, tarımsal sulama tüketici grubuna yönelik 7 milyon kWh/yıl ve diğer tüketici gruplarına yönelik 3 milyon kWh/yıl olarak uygulanır.

         MADDE 2- Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 1,0938 olarak uygulanmakta olan KBK 1/1/2022 tarihinden itibaren de 1,0938 olarak uygulanır.

         MADDE 3- Bu Karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

         MADDE 4- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir