Yüksek Tüketimli Abone Bilgilendirme:


Bilindiği üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in uygulanmasına yönelik bazı konulara ilişkin açıklamalar maddeler bazında aşağıda yer almaktadır:

–    Yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olup olmama durumunu belirleyen tüketim miktarının hesaplanmasında aynı kullanım yerinde tek bir sözleşme için birden fazla sayacın olması durumunda bu sayaçlardan ölçülen tüketim miktarlarının toplamı dikkate alınacaktır. Aynı kullanım yerinde birden fazla sayaç ve her sayaç için bir sözleşme olması durumunda ise bu sayaçlardan ölçülen tüketim miktarları ayrı ayrı değerlendirilecektir.

–    Tüketicinin bir takvim yılında bir kullanım yeri için gerçekleşen tüketim miktarı;

∙    Tüketicinin ilgili takvim yılında sadece perakende satış sözleşmesi olması durumunda bu sözleşme kapsamında tükettiği enerji,

∙    Tüketicinin ilgili takvim yılında sadece ikili anlaşması olması durumunda bu anlaşma kapsamında tükettiği enerji,

∙    Tüketicinin ilgili takvim yılında ikili anlaşma yapması veya ikili anlaşmanın sona ermesi durumlarında perakende satış sözleşmesi ve ikili anlaşma kapsamında tükettiği enerjinin toplamı

dikkate alınarak belirlenir.

–    Bir kullanım yerinde tüketicinin değişmesi durumunda yeni tüketici için tüketim grubunun belirlenmesine ilişkin şartlar tekrar aranacak yani yeni tüketicinin bu kullanım yeri için sözleşmesine esas tüketim miktarı dikkate alınacaktır. Yeni tüketicinin tüketim miktarı hesaplanırken önceki tüketicinin tüketim miktarı hesaba dâhil edilmeyecektir. Aynı şekilde, yeni tüketicinin tüketim miktarı hesaplanırken bu tüketicinin önceki kullanım yerinde gerçekleşen tüketim miktarı da hesaba dâhil edilmeyecektir.

–    Tüketicinin bir önceki takvim yılında, içinde bulunulan yıl için belirlenen tüketim miktarı (limiti) veya üzeri tüketimi varsa ya da tüketici içinde bulunulan yılda o yıl için belirlenen tüketim miktarına (limitine) ulaşmışsa yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olacaktır.

–    Bir önceki yıl tüketim miktarına göre içinde bulunulan yılda yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketicinin, içinde bulunulan yılda o yıl için belirlenen tüketim miktarının (limitin) altında tüketim yapacağına ilişkin taahhüt vererek düşük tüketimli tüketici grubuna geçmesi mümkün değildir.

–    Yüksek tüketimli tüketici grubunda olan bir tüketicinin, düşük tüketimli tüketici grubuna geçebilmesi için, bir önceki takvim yılı tüketim miktarının içinde bulunulan yıl için belirlenen tüketim miktarından (limitinden) az olması gerekmektedir. Bu şart sağlandıktan sonra söz konusu tüketici içinde bulunulan yılın 1 Ocak günü itibarıyla düşük tüketimli tüketici grubuna dâhil olacaktır. Ancak, bu tüketicinin içinde bulunulan yılda gerçekleştirdiği tüketim miktarı, içinde bulunulan yıl için belirlenen tüketim miktarına (limitine) ulaşırsa tüketici tekrar yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olacaktır.

–    Dağıtım lisansı sahibi OSB’de bir katılımcının ikili anlaşma yapması (veya faaliyeti durdurması vb işlemler) sonucunda, ikili anlaşma tarihinden önceki döneme ilişkin olarak bu katılımcının tüketim miktarı, dağıtım lisansı sahibi OSB’nin bir önceki yıl ve/veya içinde bulunulan yıl tüketim miktarından tenzil edilmeyecektir. Ancak, katılımcının ikili anlaşma yaptıktan sonraki dönem (yılın geri kalan bölümü) için dağıtım lisansı sahibi OSB’nin gerçekleşen tüketim miktarı hesaplanırken ikili anlaşma yapan katılımcının anlaşma tarihinden sonraki tüketim miktarı dâhil edilmeyecektir.

–    Dağıtım lisansı sahibi OSB’de ikili anlaşması olan bir katılımcının ikili anlaşmasının sona ermesi sonucunda dağıtım lisansı sahibi OSB’den enerji temin etmeye başlamasıyla, ikili anlaşmanın sona ermesinden önceki döneme ilişkin olarak bu katılımcının tüketim miktarı, dağıtım lisansı sahibi OSB’nin bir önceki yıl ve/veya içinde bulunulan yıl tüketim miktarına dâhil edilmeyecektir. Ancak, katılımcının ikili anlaşması sona erdikten sonraki dönem (yılın geri kalan bölümü) için dağıtım lisansı sahibi OSB’nin gerçekleşen tüketim miktarı hesaplanırken ikili anlaşması sona eren katılımcının anlaşmanın sona erme tarihinden sonraki tüketim miktarı dâhil edilecektir.

–    Yukarıdaki iki madde özetlenecek olursa; dağıtım lisansı sahibi OSB’nin ana sayacından ölçüden tüketim miktarından, ikili anlaşması olan katılımcıların ilgili takvim yılıyla sınırlı kalmak üzere ikili anlaşma süresince gerçekleştirdiği tüketim miktarı tenzil edilerek dağıtım lisansı sahibi OSB’nin bu sayaca ilişkin tüketim miktarı hesaplanacaktır.

–    Serbest tüketici niteliğini haiz dağıtım lisansı sahibi OSB katılımcıları iki şekilde enerji tedarik edebilmektedir:

∙    İkili anlaşma yaparak dağıtım lisansı sahibi OSB’den farklı bir tedarikçiden veya

∙    İkili anlaşması olmadığı durumlarda dağıtım lisansı sahibi OSB’den.

Buna göre, yüksek (veya düşük) tüketimli tüketici grubunda olan ve son kaynak tedarik tarifesi uygulanan bir dağıtım lisansı sahibi OSB’de, serbest tüketici olan bir katılımcı sadece ikili anlaşma yaparak dağıtım lisansı sahibi OSB’ye (ve dağıtım lisansı sahibi OSB tarafından doğrudan kendisine) uygulanacak son kaynak tedarik tarifesinden bağımsız olarak enerji alabilmektedir. Katılımcının ikili anlaşma yapmaması durumunda tedarikçisi dağıtım lisansı sahibi OSB olmaktadır.

–    Düşük tüketimli tüketici grubunda bulunan bir tüketicinin, herhangi bir sebeple yüksek tüketimli tüketici grubuna ilk defa geçmesi durumunda, geçiş tarihini izleyen üçüncü ayın başından itibaren tüketiciye yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi uygulanacaktır.

–    Daha önce yüksek tüketimli tüketici grubunda bulunmuş olan ve bu gruptan düşük tüketimli tüketici grubuna geçen bir tüketicinin, herhangi bir sebeple yüksek tüketimli tüketici grubuna tekrar geçmesi durumunda bu tüketiciye yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi hemen uygulanmaya başlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir