Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketi


Görevli Tedarik Şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketidir. Görevli tedarik şirketinin, bu şirketin son kaynak tedarikçisi sıfatıyla faaliyet göstereceği bölge, ilgili dağıtım bölgesidir ve bu husus tedarik lisansında belirtilmiştir. 


Görevli tedarik şirketi serbest tüketici limitinin altında olan tüketicilerin yanı sıra, serbest tüketici niteliğine haiz olduğu hâlde, başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi temin etmeyen tüketicilere son kaynak tedarikçisi sıfatıyla elektrik enerjisi sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu tüketicilere EPDK tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden elektrik enerjisi satışı yapar.  Görevli tedarik şirketleri aynı zamanda lisansları kapsamında diğer elektrik tedarikçilerinin yaptığı tüm işlemleri de yapabilirler, yani her görevli tedarik şirketi aynı zamanda serbest tüketici hakkını kullanan tüketiciler için de bir elektrik tedarik şirketi olarak görev yapabilir.


Dağıtım Şirketi: EPDK tarafından belirlenen bir bölgede elektrik dağıtım ile iştigal eden tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun çerçevesinde 12/9/2012 tarihli ve 4019 sayılı Kuru Kararı ile onaylanan“Dağıtım Ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında 2013 yılında gerçekleşen dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırmasıyla, önceden birlikte olan dağıtım ve perakende satış faaliyetleri ayrı şirketler tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Altyapı çalışmaları, dağıtım sistemine bağlantı anlaşması, arıza – bakım – onarım çalışmaları yapma ile sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi, tesislerin devralınması, elektrik kesme-bağlama, voltaj düşüklüğü, kaçak ve usulsüz elektrik kullanımının tespiti işlemleri vb. ilgili mevzuatla belirlenen işlemler Dağıtım Şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. 


Dağıtım Şirketi Tüm Tedarikçilere Bağımsız ve Eşit Hizmet Vermekle Yükümlü müdür?

Tüketiciler elektriğin dağıtımının ve satışının farklı ve bağımsız faaliyetler olduğunu ve farklı şirketlerce yürütülmekte olduğu konusunda güven duymalıdırlar. Bu ayrıştırma ile ilgili kanuni düzenlemeler net olup aykırı durumlarda dağıtım ve perakende firmalarına rekabet kurulu kapsamında da cezai uygulamalar yapılmaktadır. Rebaket kurulunu perakende ve dağıtım firmaları yönünde cezai yaptırımlarınahttps://www.rekabet.gov.tr/tr/Kararlar sayfasından enerji, elektrik, dağıtım gibi aramalar yaparak ulaşabilirsiniz.

Tüketiciler dağıtım şirketi ve görevli tedarik şirketinden tamamen bağımsız bir tedarikçiden elektrik aldıklarından dolayı herhangi bir hizmet kesintisine yada daha düşük hizmet almaları gibi bir durum söz konusu değildir. Hatta Tedarik şirketi aracılığıyla dağıtım şirketlerindeki taleplerinizi çok daha rahat takip edebilir ve Tedarik şirketinizden de yardım alabilirsiniz.  Endekslerinizde ve tüketimlerinizde çıkacak hataları Tedarik şirketi önceden kontrol ederek dağıtım şirketine düzelttirmektedir. Bu durumda tüketiciye hatalı tüketim ve fatura gitme ihtimalini azaltmaktadır. Sayacınızda çıkabilecek arıza, endeks atlama gibi durumlarda mevcut tedarikçinizde devam ederken gerekli kontrolleri yaptırabilir ve değişim gerekmesi halinde de değişim işlemi sorunsuz olarak sağlanabilir. Bu işlemleri doğrudan kendiniz yaptırabileceğiniz gibi bağımsız tedarikçinizden de dilekçe ile talep ederseniz tedarik firmasını o talebi dağıtım firmasına ileterek bu işlemleri ve takibini yapabilir.

Bir diğer konuda Görevli Tedarik şirketlerinin tüketiciye her durumda son kaynak tedarikçisi olarak elektrik verme zorunluluğunun olmasıdır. Yani bağımsız bir tedarikçi ile anlaşma yaptığınızda tekrar görevli tedarik şirketine geçmek istemeniz halinde herhangi bir zorlaştırıcı faaliyet yada elektrik satışı yapmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle tedarikçi değiştirmek konusunda tüketicilerin rahat hareket etmeleri gerekmektedir. Görevli tedarik şirketi tedarikçi değiştirme konusunda herhangi bir zorluk çıkarmayacaktır. Ayrıca dağıtım faaliyetleri konusunda dağıtım şirketi personellerinin konuya tam hakim olmadan tüketicilere farklı beyanlarda bulunmaları halinde onları çalıştıkları tedarik şirketine ileterek dağıtım şirketi ile iletişim kurulmasını sağlamaları önemlidir.  Bu şekilde dağıtım firmalarında tüketiciyi bilgi eksikliğinden dolayı yanlış bilgilendiren personellerin bu konuda uyarılması sağlanabilir.

Özetle tüketici alacağı dağıtım hizmetinde ve kalitesinde hiç bir değişiklik olmayacağından emin olmalıdır. Bu konuda tereddüt etmeden, tedarik şirketi ile yapacağı anlaşmasının fiyatı, süresi, teminat şartları ve diğer sözleşme koşullarına odaklanarak tedarikçi seçiminde kararlarını vermelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir